40. Tro og overtro

Forskellen mellem tro og overtro?

Overtro er at tiltro noget synligt og håndgribeligt mere, end det kan bære og give dækning for. Der er både primitiv, folkelig overtro og videnskabelig, politisk, kulturel overtro osv. (42 og 46).

Tro er derimod at tillægge noget, som ikke ses, derunder også de usynlige egenskaber og virkninger af synlige fænomener, den store betydning og sætte sit håb dertil (80 og 100).

Følgelig beskæftiger trosbekendelsen sig med det usynlige. Når den kommer ind på noget, som engang kunne ses eller stadig kan, da er det kun den usynlige virkemåde og betydning af tingene, som troen interesserer sig for (80).

Når man tror på een, hellig og almindelig kirke, er det således ikke dens udstrækning, medlemstal og medlemmernes udseende eller vægt, troen drejer sig om. For alt det kan man jo bare tage hen og se, tælle og veje. Nej, det som troen drejer sig om, er, at denne kirke er eet med den kirke, som Helligånden lod apostlene grundlægge, og er hellig og bestemt for enhver.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt på ny