41. Ånd – Lys – Kærlighed

Hvad er Gud?

Bibelen siger, at Gud er ånd, lys og kærlighed.

Ånd er det, der sætter bevægelse, forandring og liv i gang. Man kan også kalde det kraft (54). Gud er lys, fordi han er det modsatte af død og mørke. Gud er kærlighed, fordi han måtte have nogen at meddele sig til. Derfor lod han, før tiden og verden blev til, noget udgå fra sig selv, det som kaldes Sønnen (48). Begge lod så verden med alt, som er i den, blive til, for at kærligheden kunne meddele sig videre ud. Sønnen kaldes derfor Guds Ord, som sidenhen meddelte sig helt til os, da det korn ind i verden nede i Jødeland ved at lade sig føde af Jomfru Maria. Når Guds Ånd ytrer sig i alt det nye, der tilføres verden i og med Jesus, kaldes han Helligånden.

Guds kærlighed består ikke i, at han giver os alt, hvad vort hjerte kan finde på at begære, eller i at han kun gør, hvad vi kan godkende og se meningen med. Den fremgår derimod, uanset hvad der ellers hænder os, deraf at han gav os Jesus for at frelse os fra at fortabes (35).

Andre religioner går højt op i, hvad Gud kan, og meget andet godt. Kristendommen handler fortrinsvis om, hvad Gud gav.

Derfor er den ene om at meddele os noget afgørende om Guds kærlighed (59).

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt på ny