RE-FORMATIO

copy-cropped-Logo_wordpress.png

Første nummer af RE-FORMATIO udkom ind under Pinse 1958.

Bagved stod en kreds af præster i den danske kirke. Sognepræst Urban Schrøder, Varnæs, redigerede de første årgange. Hans pinseprædiken i det første nummer: „Kom Gud Helligaand” peger klart og tydeligt på, hvad kredsen af præster gerne ville, nemlig en kirkelig fornyelse af den danske kirke, både hvad angik gudstjenesteform, dens liturgi, dens ydre fremtræden, men også på det personlige plan.

Det handlede ikke kun om de andre, om kritik. Det handlede også om én selv, selvkritik. Man længtes efter fornyelse. Man kaldte sig højkirkelige.

  • Der skulle være højt til loftet, rummeligt, man skulle kunne trække vejret frit.
  • Man ville gerne bede og arbejde for, at idealet i det høje, det himmelske, vandt skikkelse i det lave – som i Himlen således også på jorden.
  • Det vil vi fortsat.
  • Det betyder nemlig noget, hvad vi gør.
  • Og det betyder noget, hvad vi siger.

Nuværende redaktør af RE-FORMATIO Henrik D Gautier