77. Navne

Helligåndens navne

Helligånden kaldes Guds ånd, Herrens ånd, den Højestes kraft, Talsmanden (dvs. advokaten, hjælperen), Sandhedens ånd, Livets ånd eller slet og ret Ånden. Desuden benævnes eller omskrives Ånden på flere andre måder, alt efter i hvilke forbindelser der tales om den. På grund af Romerbrevet 8,26 kaldes Helligånden »bønnens ånd«. Når Helligånden kaldes Talsmanden, Hjælperen, er det ligetil at opfatte den som en person og sige »han« om den. Ellers er oversættelserne vaklende mellem han og den. Det græske stedord kan ikke vejlede, da det kan gengives på begge måder. På engelsk er der frit valg: Vil man opfatte Ånden som en person, siger man Holy Ghost (ghost, som ellers betyder et spøgelse, men altså en person). I modsat fald siger man Holy Spirit. At Ånden udgår fra Faderen og Sønnen skulle ikke stå i vejen for at tage den for en person, »han«. Jesus, den 2. person i Treenigheden, er jo selv udgået fra Faderen. Når mange viger tilbage fra at lade Ånden være fuldt personlig, hænger det måske sammen med, at Helligånden så ofte går ud i eet med det, som den virker.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny