76. Hvem?

Hvem er Helligånden?

Helligånden er Guds kraft, som den virker, når han tilfører verden det nye, alt det, som handler om Jesus. Ånden fik profeterne til at forudsige frelserens komme, og bevirkede hans undfangelse i Jomfru Maria. Dens kraft udfoldede sig i Jesu undere og ord og i hans opstandelse (og engang ved vor). Den skaber tro på Jesus, møder os i sakramenterne (dåb og nadver), så de kan blive til gavn for os.

Selv et omfattende kendskab til, hvad vi ved om Jesu ord og gerninger, hjælper ingen til tro på, at han lever og har magt til at befri os i livet og i døden. Det sker først, når Helligånden gør det hele virkeligt og vedkommende for os. (Om forskellige virkeområder se 32, 41, 44, 57, 63, 69, 70).

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B Hansen: Gammel tro — tænkt påny