114. Hvad sker?

Hvad sker egentlig under selve konfirmationshandlingen?

Vore to konfirmationsritualer viser tilbage til dåben og går ud fra, at konfirmationens formål er bevarelse af den døbte i dåbens nåde.

Men i de ord, som siges under konfirmationshandlingen, nævnes intet om, hvad der tjener til at opnå det formål. Lige så ubestemmeligt forløber konfirmationen i vore nordiske nabolande.

Denne mangel kommer af, at Helligånden ganske vist nævnes i fremsigelsen af trosbekendelsen, men derefter lades den og dens medvirken ude af betragtning, uagtet Åndens iboen jo netop er den dåbs­nåde, som må udløses og virke, for at de to andre sider af dåbspagtens trefoldige nådegave, nemlig syndernes forladelse og sejren over døden kan blive troet, tilegnet og fastholdt (konfirmeret) (113).

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny