115. Helligåndens bistand

Hvad har Helligånden med konfirmationen at gøre?

Dåben knytter os til Jesus, for at vi ved ham kan komme i en ny forbindelse med Gud, få Helligånden og nå frem til livets opstandelse. Men tilknytningen til Jesus beror på stadig fornyelse ved Helligånden, for det er Ånden, som gør Jesus vedkommende og virkelig for os.

Når man ved at konfirmere viser, at man vil bekræfte den tilknytning til Jesus, som begyndte med dåben — og når det er blevet forklaret for konfirmanden, hvilket må være kærnen i konfirmationsforberedelsen — så kan den konfirmerede fortsat nyde godt af Helligåndens bistand til den gode strid i livet og i døden.

Men så må forberedelsen også gøre det klart, at bekræftelsen af dåben dermed er et løfte om at blive ved med at ty til Guds ord, bønnen og nadveren, for det er jo der, vi møder den Helligånd, som kan hjælpe os til at bevare forbindelsen med Jesus (4, 81,103,116).

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny