110. Hvordan

Hvordan foregår konfirmationen i den danske kirke?

Konfirmationen afskaffedes næsten overalt i Danmark ved reformationen i 1536, men genindførtes i 1736 — i hertugdømmet Slesvig ca. 70 år tidligere.

Efter at konfirmanden har sagt ja til de tre spørgsmål om forsagelse af Djævelen, tro på den treenige Gud og vilje til at forblive i dåbens nåde, lægger præsten hånden på hans hoved og velsigner ham med ordene: »Den treenige Gud, som har antaget dig til sit barn i den hellige dåb og gjort dig til arving til det evige liv, han opholde dig i din dåbs nåde til din sidste stund, han give dig bestandighed i din tro, din sjæl til salighed«

En ret lang konfirmationsbøn fra forrige århundrede er nu blevet udskiftet med takkebønnen fra barnedåbsritualet. Håndspålæggelsen er, som det vil fremgå, en meget væsentlig del af konfirmationshandlingen.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny