15. Krav til de døbte

Hvilke krav stilles der til de døbte?

De døbte skal ligesom alle mennesker rette sig efter Guds befalinger, nemlig de 10 bud. Derudover skal de døbte følge Jesu befalinger.

Alt, hvad Gud har befalet os, kaldes „Loven” i modsætning til „Evangeliet” — (74).

ForrigeKapiteloversigtHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny