14. Kristnes opgaver

Hvori består alle kristnes præstelige opgaver?

At alle døbte er præster betyder ikke, at de skal agere som en slags ulønnede „føl” for præsten. Derved ville de blot forsømme deres egne opgaver. Til dem hører regelmæssig deltagelse i gudstjeneste med bøn, lovprisning og altergang. I det daglige skal de ved en selvstændig livsstil og stillingtagen vise, at de har Jesus til Herre, og aflægge den falske — for ikke at sige hykleriske — åndelige blufærdighed og i stedet frejdigt tale om Jesus, når lejlighed gives (22) — og i hvert fald, når det er påkrævet. I hjemmene skal der være bordbøn, og der skal fortælles børnene så meget om Gud, Jesus og Helligånden, som forældrene formår. De „almindelige” præster skal aktivt modvirke skolernes bestræbelser på at afkristne børnene.

Som præster har de også til opgave at støtte præsten ved at forsvare ham mod uberettiget kritik og opmuntre ham f.eks ved at rose en god prædiken og et godt salmevalg. Men så skal de også påtale sjuskeri og beskæring af gudstjenestens form og ændringer eller udvidelser af den, hvis de skyldes en præst bedrevidende mangel på forståelse af tjenestens overleverede led. De bør også protestere, hvis præsten øver vold mod dagens tekst for at få den til at rime med en teologisk modestrømning, som er tilhørerne uvedkommende, eller hvis han blot holder tilstræbt aktuelle prædikener for at tage sig ud som rigtigt moderne, i stedet for ved fordybelse i teksten at nå frem til at afdække det virkeligt livsnære og altid tidssvarende. De almindelige præster bør også påtale det, hvis præstens omsorg for menigheden skulle begrænse sig til kun at omfatte de troendes inderkreds eller visse sociale lag inden for hjorden, f.eks. de højere.

Det almindelige præstedømmes opgaver er med andre ord utallige.

ForrigeKapiteloversigtHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny