71. Tæt på

Jesu himmelfart og grunden til, at han ophørte med at være synlig til stede iblandt os.

Jesu himmelfart betyder, at han ophørte med at være synlig og med at være begrænset til at være og virke på eet sted ad gangen. Derfor kan han nu til gengæld være ved Guds højre hånd og usynlig være med over det hele, hvor Gud er og virker. Denne overgang anskueliggjordes for disciplene ved, at Jesus — for dem at se — opløftedes og gik i eet med den blå luft.

Normalt er der heller ingen grund til, at man skal se Jesus. Foruden hensynet til dem, der helst er fri for at få ham at se, er det overflødigt, så længe der findes nok, som er villige til at tro på den usynlige og rette sig efter hans befalinger. Så får de jo ad den vej at mærke, at han er nær og er med. Men der er tilfælde, hvor Jesus undtagelsesvis har gjort sig synlig, fordi det var nødvendigt for at styrke nogen over for pres, som det ville være menneskeligt umuligt at holde til, f.eks. fra kristusfjendske gruppers, partiers og magthaveres side — i form af plagerier, mishandlinger og uudholdelige former for fængselsstraffe.

Fra vor tid foreligger beretninger om, at Jesus har vist sig for skolebørn, der har været forhånet og presset af ideologisk skadede, kristendomshadende lærere.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny