70. Ligklædet

Jesu udseende?

Et ligklæde, som nu opbevares i domkirken i Torino i Italien, er ved en kæde af forunderlige sammentræf af hændelser blevet flyttet rundt i verden og har derved hver gang undgået ødelæggelse. Det har altid været påstået, at det er det klæde, som Jesu lig var hyllet i. Al sandsynlighed taler for, at det forholder sig sådan. Stoffets alder, dets art samt pollenanalyser peger på Jesu tid og på palæstinensisk forarbejdning og planteverden. Det må have været en Guds styrelse, at Nikodemus ødslede så ganske enormt med stoffer til salvningen af Jesu legeme, for derved dannedes der ved afsmitning og udstråling fra stofferne tydelige aftegninger på klædet. De giver et ret udførligt billede af Jesu højde og udseende, ja endog af netop de sårmærker, som mishandlingerne og korsfæstelsen ifølge evangeliernes beretninger påførte ham.

Den, som klædet har været svøbt om, har været veludviklet og af harmonisk legemsbygning.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny