62. Ovenfra

Hvad viser, at Jesus er andetsteds fra end vi?

Ethvert menneske er bestemt af sin tid, hvad ord og meninger angår. Enten gentager det sin tids herskende tanker eller gør oprør imod dem; men i begge tilfælde er det et barn af sin tid. Jesus derimod er ligeså forskellig fra den tid, som han fødtes i, som fra tiden før ham, som han ville have været det fra vor tid, om det først var nu, han var kommet til verden. Grunden til, at Jesus er lige så ny for vor tid, som han var det for dem, der levede for 2000 år siden, er, at hans ord og tanker er forud for, hvad hver tidsalder kan komme på, og går helt uden om eller på tværs af enhver tids forudsætninger og baggrund. Alligevel, når hans ord lyder, er det forståeligt for alle, uanset hvilken tid de hører hjemme i, og forekommer selvindlysende, skønt de siger noget, som ingen før har sagt os, og ingen af os ville være kommet på, om han ikke havde sagt det.

Et eksempel: Denne verdens store taler vidt og bredt om, hvad man skal kræve af andre. og samfundet, og om hvordan de og det bør laves om og forbedres. Den slags udtaler Jesus sig aldrig om, men derimod om, hvad du selv skal gøre, hvad enhver skal gøre, uanset samfundsforholdene og tidernes gunst eller ugunst (17).

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny