61. Navnet

Hvad betyder navnet Jesus Kristus?

Jesus betyder »Gud frelse«, Kristus »Den salvede«. Profeter, konger og ypperstepræster indviedes ved salvning til deres gerning. Som profet siger Jesus, hvad Gud vil os. Det er både, hvad han vil have os til at gøre, og hvad han selv vil gøre og lade ske for os, nu og sidenhen. Som profet måtte Jesus understøtte sine udsagn ved at gøre undere (54). Som konge er Jesus kirkens herre, lever og regerer i evighed, dømmer levende og døde. Som ypperstepræst ofrer og beder han for Guds folk.

Til forskel fra andre profeter, konger og ypperstepræster er Jesus den sande profet, konge og ypperstepræst. Han er nemlig auto-profet, auto-konge og auto-ypperstepræst — af græsk autos: selv. Det er, fordi hans profetier også handler om ham selv, og han selv skaber sig sit folk og selv bringer sit rige, og som ypperstepræst bringer sig selv som offer (11).

Jesus kaldes endvidere for Frelser slet og ret, for Davids Søn og for Midler (mellem Gud og mennesker).

Navnet Jesus er en gengivelse af det hebraiske Jehosua, senere forkortet til Josua eller Jesua. Bibelen omtaler tre betydningsfulde Josua’er: ham der førte israelitteme, Guds folk, ind i det forjættede land, en anden, som var med til at bringe folket tilbage til dets land fra fangenskabet i Babylon, og så den tredje, ham, der giver det nye gudsfolk, de døbte, indgang i Guds evige rige. Et sådant navnesammentræf bekræfter kun, at det, som sker, mere end antyder, at der er en Gud, som styrer det.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny