59. Lige gode?

Er alle religioner lige gode?

Hvilken religion, man foretrækker, bliver ens egen sag. Men formålstjenligt er at få klarhed over forskellene mellem religionerne. Religionernes tilhængere inddeles i fire grupper: hedninger, jøder, kristne og muhamedanere. Hedningerne kender kun Gud gennem det, som de selv kan slutte sig til af det, som er, og det, som sker (42, 43). Jøderne kender Gud af samme vej, men har fået mere at vide om ham, fordi han selv har talt til dem gennem sit ord ved Moses og profeterne. De kristnes kendskab til Gud udspringer af det samme som hedningernes plus jødernes, men de får yderligere kendskab til ham gennem Jesus, Guds endelige og udtømmende meddelelse til mennesker. Muhamedanismen (Islam) er opstået efter kristendommen — efter at løbet er kørt — og er den nyeste og mest strømlinede religion, en forenklet og forgrovet efterligning af andre religioner, hovedsagelig jødedommen og kristendommen.

Da hedningerne kun ved det om Gud, som de kan slutte sig til af det, som er, og det, som sker, kender de nok en hel del til hans magt og retfærdighed, men ved intet væsentligt om hans kærlighed, og hvad den fører til: syndernes forladelse, fornyelse ved Helligånden og sejr over døden (41, 44, 60). Det kender kun kristendommen til, for det kom jo først for dagen med Jesus. Jøderne kender kun glimtvis til det fra spådommene om en frelser, som skulle komme. Af dette følger, at enhver ikke kan blive salig i sin egen tro. Man bliver kun salig ved at tro på Jesus og komme i forbindelse med ham.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny