58. Bibelen

Forskellen mellem Bibelen og andre religioners hellige skrifter

Alle bøger er forskellige i kraft af deres indhold. Men hvad ingen synes at være opmærksom på, er, at Bibelen adskiller sig fra enhver anden bog, også andre religioners hellige bøger, ved sin sammensætning og tilblivelsesmåde.

Egentlig er Bibelen ikke een bog men mange bøger og mindre skrifter. 39 i det Gamle og 27 i det Nye Testamente. Biblia (græsk) er da også flertal af biblion, bog.

De andre religioners bøger drejet sig ikke om noget, som har fundet sted i virkeligheden, på bestemte steder og tidspunkter, men indeholder bare tanker, som forfatterne har ment, var dem åbenbaret af Gud(erne): om verdens tilblivelse og indretning, gudstjenestens ordning og moralske (sociale) forskrifter. Sådanne bøger kan blive til med det samme eller på kort tid, men selvfølgelig med tiden blive udvidede efter nye åbenbaringer til forfatterne eller til nye forfattere. Helt modsat er Bibelen blandt alle verdens bøger den, som har den længste tilblivelsestid. Dens ældste skrifter er fra ca. 1000 år f. Kr., dens yngste måske fra ca. 90 år e. Kr. Det hænger sammen med, at Bibelen ikke afleverer en præfabrikeret forklaring på alt i verden, men meddeler noget, som har fundet sted og taget sin tid, — et forløb af hændelser, som forfatterne har set som styrede af Gud.

Det mærkelige er, at Bibelens bøger, som er blevet til hver for sig uden tanke på, at de skulle med i en stor bog — de stammer jo fra vidt forskellige tider med forskel i baggrund og forudsætninger — ikke desmindre passer ind i hinanden, belyser og viderefører hinanden. Derved kommer de til at aftegne en udviklingslinie af begivenheder og tanker. I forening har de bibelske bøger selv været med til at bestemme meget af det, som de handler om ved at påvirke det, som skete, og kalde det frem, som de skildrer (57).

Da jøderne skulle bestemme, hvilke skrifter der skulle med i det Gamle Testamente, og da kristne sidenhen skulle afgøre, hvilke evangelier og breve der skulle indgå i det Nye Testamente, havde de forskellige skrifter i virkeligheden selv allerede afgjort sagen.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny