49. Darwins forklaring

Udviklingslærens (Darwins) forklaring på arternes oprindelse og videre udvikling.

Charles Darwins udviklingslære i let ændret skikkelse anses for videnskabeligt bevist og forkyndes frejdigt som sådan på universiteter og helt nede i børneskolerne. Men lige så mange ting, som den lære giver svar på, lige så mange ubesvarede spørgsmål efterlader den sig. Den går ud fra, at alt liv, lige fra virus og bakterier til planter, dyr og mennesker, har udviklet sig fra een og samme første livsform; at vi alle har en fælles stamfader. Mængden af arterne og de racer, som de opdeles i, er blevet til gennem årmillioner, ved at det levende har måttet omforme og udbygge sig for at kunne overleve de udfordringer, som ændringer i klima og andre forhold har stillet det overfor. De, som ikke kunne omstille sig, gik så til grunde. Den udrustning, som erhvervedes under denne »kamp for tilværelsen«, bevaredes ved at gå i arv til afkommet, som så, stillet over for nye udfordringer, udviklede den videre.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny