50. Mangler

Udviklingslærens mangler

Udviklingslæren er ikke særlig opmærksom på kønsforskellens oprindelse, og først i vor tid har den forsøgt at forklare den første livsforms opståen (47). Darwin selv kunne ikke give anden forklaring end, at den måtte være skabt af Gud.

Darwinismen forklarer fremkomsten af de mange forskellige arter ved, at en gruppe inden for en art efterhånden gennem arv skulle kunne ophobe så mange af forfædrenes erhvervede egenskaber, at den bliver til en ny art. Men erhvervede egenskaber kan ikke uden videre overføres til afkommet. Forandrer en mand sin krop ved body-building, får hans børn ikke af den grund en abnormt udviklet muskulatur. Hvad der kan nedarves, er kun de nye egenskaber, som er fremkaldte ved, at en kemisk påvirkning eller en stråling har ført til forandring og/eller udvidelser i kromosomernes arveligheds- og igangsættelseskode, DNA- og ADN-molekylerne (42). Men selv sådanne forandringer fører ikke til fremkomst af nye arter men kun til nye racer inden for rammerne af de foreliggende arter. I husdyr- og planteavl kan man også frembringe utallige nye typer ved krydsning; men de bliver kun til nye racer.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny