44. Sådan

Hvordan er Gud?

Gud er usynlig ligesom englene (29). Han er evig; det er: uden begyndelse og ophør. Gud var til, før tiden og verden blev det, og vil være til, når tiden ikke er mere (90). Han er allestedsnærværende. Hvor er Gud ikke, eller hvor kan han ikke være? Hvis Gud var bundet til bestemte steder, ville han ikke være Gud. Han er alvidende. Tanken svimler nok ved, at Gud i eet nu har overblik over og indblik i de billioners billioner af skabninger, der har været, er og vil komme — i hvad de tænker, føler, gør, og hvad der sker med dem.

På den anden side må vel Guds bevidsthed kunne spænde over noget mere end, hvad der rummes i og går igennem alverdens computeranlæg. »Han ser, hvad de målløse skabninger alle vil sige«. Gud er retfærdig, men med en retfærdighed, som er mere omfattende end vor, og derfor undertiden går på tværs af den.

Gud er kærlig, men, hvordan det forholder sig med hans kærlighed, ses først i Jesus Kristus (41, 59, 60). Det kan anbefales at være på sin post over for talere, som gør meget ud af Guds kærlighed. Det skyldes ofte, at de er ude i eget ærinde (29).

At Gud er almægtig betyder, at han kan alt, hvad han vil. Men magt er et ret vagt og uhåndterligt begreb, fordi al magt har den begrænsning, at den stærke i mange forhold ikke kan bruge al sin magt, uden det ville skade, forandre eller tilintetgøre den svage, som han vil hjælpe (111). Når det gælder menneskers frelse, benytter den almægtige Gud sig derfor af »Hjælperen«, Helligånden, når han vil meddele sig til os.

Forrige Hovedoversigt Næste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt på ny