97. Nutid og fremtid

Nutid og fremtid i Fadervor

Bønnerne om det daglige brød og om syndsforladelse handler om noget, som er lige magtpåliggende til enhver tid. De andre bønner i Fadervor sigter derimod til det, som i særlig grad vil blive aktuelt, når alle forhold skærpes lige før dagenes ende og verdens undergang. Bønnerne om, at Guds herredømme må blive virkeliggjort for os, og om at han vil bevare os, hvor hårdt pres vi end udsættes for, gælder naturligvis til enhver tid, men især under forholdene, som de bliver ved tidernes ende.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — Tænkt påny