98. Fristelse?

Leder Gud mennesker i fristelse?

Det Nye Testamente, skrevet på græsk, bruger eet og samme ord for prøvelse og fristelse, som altså anses som samme sag, set fra to sider. Hvis man ikke består i en prøve(lse), har den dermed været en fristelse. Hvis man holder stand over for en fristelse, har man bestået i noget, som kun var en prøve(lse) (34).

Der bedes om, at Gud ikke vil lade prøvelserne blive så store og langvarige, at man vil bryde sammen under dem og miste troen og håbet. Således hedder det i evangeliet om de trængsler, der kommer over alle på jorden, inden den skal forgå: »Hvis Gud ikke afkortede dem, ville ingen mennesker blive frelste«.

Bønnen »Led os ikke i fristelse« går derved i eet med den sidste bøn: »Men fri os fra det (den) onde«.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — Tænkt påny