18. Rækkefølgen

Hvad viser »prioriteringen«, rækkefølgen i de 10 bud?

De 10 bud er af Gud givet til alle mennesker. Både de, som bekender sig til en religion, og de, som ikke gør det, gør klogt i at rette sig efter dem, hvis de ikke vil sjæleligt afspores og forkvakles.

Prioriteringen er den samme som i Fadervor (93). Først kommer, hvad direkte vedrører Gud, så noget, der har med vore egne anliggender at gøre: 1. til 3. bud vore pligter over for Gud, 4. til 10. bud vort forhold til hinanden.

Vore forældre skal vi ære uanset deres fortrin eller fejl; for det er ved dem, vi er blevet, som vi er, og ved dem har Gud givet os adgang til alt, nemlig livet. — Berøver man nogen livet, fratager man dem dermed alt. Det begrunder forbudet mod drab. Så meget mere som vi ikke kan gøre et drab usket. — At forbudet mod ægteskabsbrud er det næste, skyldes, at uden et varigt forhold til en anden bliver et menneske splittet, og dets livskvalitet stærkt forringet. — Som det tredjevigtigste kommer så forbudet mod at stjæle — nogens frihed — for ved tab af frihed bliver menneskers livsudfoldelse både hæmmet og forkvaklet. — Dernæst forbydes det at skade andres gode navn, rygte og anseelse ved falskt vidnesbyrd. — 9. og 10. bud kommer i sidste række, for nok begrænser tab af ejendom ens glæder og handlefrihed, men lykken beror dog i første række på tusind andre ting end formue.

Mon andre end Gud kunne være kommet til den prioritering? Skulle vi selv have opstillet 10 bud, ville ejendom nok have været nævnt i et af de første.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt på ny