17. Til eget brug

Hvem er Jesu befalinger rettede til?

Jesu befalinger kendes på, at det, som de kræver, er noget, som man aldrig kan komme til ende med, aldrig få overstået, så man derefter kunne være sin egen herre.

Et andet særkende ved dem er, at de kun er til eget brug (62) — og ikke bestemte til at slå andre i hovedet med eller til at underbygge krav til omgivelserne og samfundet.

De er udelukkende rettet til een selv, rent bortset fra, at hans befalinger kun gælder kristne. Kun dem har han jo givet mod og kraft til at turde efterleve dem. Kun for dem vil Gud styre det, som sker, sådan at det bliver til at gennemføre, hvad Jesus påbyder.

ForrigeKapiteloversigtHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny