LANDSKONVENT 2016

Himmelsk liv på jord

Landskonvent i Kingos Kirke
med menighedslokaler,
Bragesgade 35, 2200 København K

FKF’s landskonvent falder dette år sammen med afholdelsen af de danske kirkedage, som har temaet: ”Himmelske Dage.” Vi har planlagt vort konvent i forlængelse af dette og vi medvirker også, idet vort program om torsdagen indgår i de danske kirkedage samt specielt vesperen fredag, som er henlagt til den reformerte kirke. Vi ønsker ved dette konvent, at belyse sammenhængen mellem vort jordiske liv og livet i Guds himmelske verden. Vi vil vise, hvordan Guds nåde og kærlighed og liv og salighed er tilgængelig for den troende kristen i kirken og i hendes sakramentale og åndelige liv.

Vel mødt til landskonvent i KIRKELIG FORNYELSE.         

Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj 2016
14.30 — Læst messe v/pastor René Yde. Herefter velkomst.
15.30 — Kaffe
16.00 — „I Herrens hus er godt at bo” v/pastor Terje Tønnesen
18.00 — Vesper v/sognepræst Steen Sunesen, Mors
19.15 — Middag
21.00 — Completorium

Fredag d. 6. maj 2016
09.00 — Festmesse v/pastor René Yde m.fl.
10.30 — Let morgenkaffe
11.15 — Generalkapitel ifølge vedtægterne
12.15 — Tolvsang
12.30 — Frokost
13.30 — Generalkapitlet fortsættes
17.30 — Vesper i Reformert Kirke, Gothersgade 109,

Denne tjeneste er en del af Himmelske Dage – De danske kirkedage i København.

Celebrant: Pastor Réne Yde. Prædikant: Pastor em. Jan Bjerregaard

19.00 — Middagsmad
20.30 — Completorium

Lørdag d. 7. maj 2016
10.00 — Festmesse v/Pastor Réne Yde m.fl.
11.30 — Almindeligt samvær, hvorunder der serveres et glas vin.
12.15 — Tolvsang
12.30 — Frokost
13.30 — „Syv gange om dagen priser jeg dig” v/sognepræst Steen Sunesen, Mors
15.30 — Afslutning

Praktiske oplysninger

Konventsafgift: kr. 200,- for hele konventet; enkelte foredrag kr. 75,-. Der er 50% rabat for studenter. Man opfordres til at betale forud for landskonventet.

Betaling kan ske ved overførsel til FKF’s kontonummer:
Danske Bank; reg.nr. 1551; kontonr.: 0002 08 81 42.

Overnatning må hver enkelt selv sørge for.

Tilmelding til måltider sker senest den 25. april til fællesskabets kasserer:

Nete Marie Hjorth Madsen
Gillesager 268, 5 tv
2605 Brøndby
Tlf.: 2890 0329
E-post: nmhjorthmadsen@gmail.com
kasserer@kirkelig-fornyelse.dk

Anmeldelse til måltider er bindende.

Tilmelding kan også ske ved at udfylde denne formular