82. Syndsforladelse

Hvorfor nævnes de helliges delagtighed lige før omtalen af syndernes forladelse og de dødes opstandelse?

Syndernes forladelse er betinget af, at man gør brug af dåben og de andre hellige nådemidler. Først på baggrund af syndernes forladelse kan der være tale om opstandelse til evigt liv hos Gud — modsat til evigt liv andetsteds. Prioriteringen i den tredje trosartikel er stram og klar: Helligånden lader kirken blive til. I den rækkes os syndernes forladelse gennem de nådemidler, som de kristne er fælles om at bruge. Syndstilgivelsen giver adgang til sejr over døden og evigt liv hos Gud.

(Om opstandelse se 69 og 85).

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny