128. Gives

Hvad betyder »gives« og »udgydes for eder« til syndernes forladelse?

Gives og udgydes betyder det samme som at ofres, og hentyder til Jesu død for os.

Den, som ofrer, overgiver noget af sit til rådighed for Gud. Det indgår så i Gud og Gud i det. Men den ofrende, som selv spiser en del af ofret, forenes gennem det med Gud. Forskellige fra sådanne måltidsofre eller gildeofre er syndofrene. I dem fortæres offerdyret som oftest ikke, men opbrændes eller bortskaffes på anden måde. Meningen med det er, at de ofrendes synder overføres på offerdyret og med det bringes ud af verden og må anses for sonede. Derfor havde man den store forsoningsdag, hvor to syndbukke blev ofret. Den enes blod blev stænket på altret, og dyret blev opbrændt, den anden blev jaget ud i ørkenen. (Se 61 om Jesus som ypperstepræst og de dertil anførte bibelord).

Jesu offerdød på Golgatha afløser begge slags ofre på een gang, eller rettere gør det, Som var tanken med dem, virkeligt. Derfor bragte Jesus, ikke et dyr eller noget andet, men sig selv som offer (61). Som i måltidsofrene offerdyret både optages i Gud og i de ofrende for at forene begge parter, således hengav Jesus sig i døden til Guds vilje og derpå i nadveren til os. Men han blev også til et virkeligt syndoffer, fordi han ved sin lidelse og død tog vore synder på sig og i nadveren stadig bærer de synder bort, som vi fremdeles begår, efter at vi i dåben har fået en almindelig syndsforladelse (127).

 

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny