73. Genkomst

Når bliver Jesus synlig igen?

Engang skal ingen blive fri for at få Jesus at se, nemlig når alle får drevet det så vidt, at de kun vil regne med ham, hvis de ser ham. Så vil han træde synligt frem og sætte dem på plads; dømme levende og døde.

Når ikke flere vil tro på den usynlige og præges af ham ved at prøve at gøre, hvad han siger — når med andre ord denne jord ikke kan frembringe flere helgener — må den forgå. De hellige er derfor på een gang bestemmende for, hvor længe jord og himmel i deres nuværende skikkelse skal bestå, og hvornår de skal forgå (8 om helgener). — Dog skal de ikke ødelægges helt. Ifølge Johannes’ Åbenbaring bliver det »kun« en tredjedel af alt, som skal skades, om det så bliver ved atomkrig eller andre katastrofer, at Gud lader det ske. Bibelen er sådan set mere optimistisk end denne verdens ulykkesprofeter.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny