64. Opspind

Har Jesus eksisteret?

Pontius Pilatus var romersk statholder i Jødeland, da Jesus ifølge evangelierne blev korsfæstet. Men har Jesus da virkelig levet, eller er han en opdigtet skikkelse? Er han nævnt i datidens historikeres skrifter? En omtale af ham hos hans yngre samtidige, den jødiske historiker Josephus: »Jakob, en broder til Jesus, som kaldes Kristus« kan opfattes som en senere tilføjelse. Den romerske forfatter Tacitus, født år 55 e. Kr., omtaler i forbindelse med kejser Neros kristenforfølgelser år 64, altså ca. 34 år efter Jesu død, Kristus som den, der blev henrettet, da Pontius Pilatus var statholder i Judæa. Historikeren Svetonius., født år 69, fortæller, at kejser Claudius, som regerede fra 41 til 54 e. Kr., fordrev de jøder, som boede i Rom, fordi de på grund af »en urostifter Kræstus idelig lavede spektakler«.

På den anden side er os tilgængelige skriftlige beretninger om utvivlsomt historiske personer fra Jesu samtid først blevet til lige så lang tid efter dem, som de handler om, som de nævnte historikeres omtale af Jesus er det, og det som evangelierne fortæller om Jesus.

Fordrivelsen af jøderne fra Rom under kejser Claudius omtales også i Apostlenes Gerninger. I øvrigt er Jesus den person fra hans samtid, som vi har det udførligste billede af.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny