36. Sendebud

Hvad er engle?

Engel, af græsk: angelos, betyder sendebud.

Bibelen siger, at englene af Gud er udsendt for deres skyld, som skal arve frelsen. De nævnes både i det Gamle og i det Nye Testamente i så mange betydningsfulde sammenhænge, at de ikke kan affærdiges som fantasifostre.

Foruden engle omtales begge steder andre slags åndevæsener og -magter. En ånd er en person, og er derfor foruden med kraft udrustet med bevidsthed og vilje; men den er mindre bundet til og afhængig af noget legeme som sit redskab, end vi er, omend den for at give sig til kende for mennesker kan være nødt til at iklæde sig en menneske lignende skikkelse.

Englene har altid mandsnavne. At kunstnere har fundet på at fremstille dem som damer med vinger og fjer på, er nok noget, der medvirker til, at mange anser al tale om engle som ammestuesnak.

ForrigeHovedoversigt Næste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænk påny