27. Begær

Hvorfor må man ikke begære andres ejendom?

Begæret efter andres ejendom fører ofte til tyveri og røven.

Man har ment, at allerede det 7. bud handler om almindeligt tyveri (25). Som Luther siger i forklaringen til dette bud, kan man be­mægtige sig det, som tilhører andre, på mange måder, bl.a. »ved falske varer eller anden svig«. Nu om dage gøres det ved fabrika­tion af »varige forbrugsgoder« med indbygget forfald. På arbejds­markedet forekommer svig, fra den ene side ved underbetaling, fra den anden ved nedsættelse af arbejdstempoet.

Anonym høj­finans ophober uhyre rigdomme på den brede befolknings be­kostning ved kunstige prisforhøjelser, begrundede ved foregivne eller af den selv kaldte forsyningsvanskeligheder.

Lovligt erhvervet — og beskattet — ejendom bør anses for ukrænkelig, fordi den, der berøves sin ejendom, bliver afhængig af andres hjælp eller forgodtbefindende og bliver ude af stand til at hjælpe dem, der er i trang. Den ejendomsløse bliver også af­hængig af magthaveres forgodtbefindende og gunstbevisninger.

Forrige Hovedoversigt Næste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt på ny