104. Pagtstegnet

Hvad sammenlignes dåben med?

Dåben ses som en begravelse, efterfulgt af en opstandelse. Oprindelig foregik dåb overalt ved neddykning. I dåben begraves det gamle syndige menneske for at opstå til nyt liv med Jesus. Derfor kaldes den også et renselsesbad. Den kaldes også en genfødsel, hvorved den, som er født til denne verden, fødes igen til at være et Guds barn og til at leve evigt i hans rige. I dåben iklæder man sig Jesus Kristus (112), dvs. man skal nu præges af ham. Og man indpodes på ham, tilsluttes dermed ham og det nye gudsfolk, kirken, som også benævnes Kristi legeme.

Som omskærelsen (for mænd) var »pagtstegnet«, tegnet på, at man hørte til det gamle gudsfolk, Israel, er dåben den nye pagts tegn og betyder, at man er optaget i Guds nye folk, kirken.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny