101. Sakramente

Hvad er et sakramente?

Dåb og nadver kaldes med en fællesbetegnelse for sakramenter. Et sakramente er en handling, som er indstiftet af Jesus Kristus (ikke af Gud slet og ret, for hvad er ikke »indstiftet« af ham?), og hvori Jesus gennem synlige ting rækker os usynlige og evigt gyldige nådegaver. »Accedit verbum ad elementum, et fit sacramentum«, hedder det på latin. Oversat til dansk rimer det ikke så elegant, men meningen er: Ordet (Jesu befaling) træder til elementet (vandet, brødet og vinen), og (alt) det bliver til sakramentet. Vandet, brødet og vinen er der stadig, men er alligevel blevet til noget andet og mere; for ved sin befaling og sit ord gør Jesus og hans Ånd sig nærværende i det, som sker, og til eet med det, som rækkes os.

I nogle kirkesamfund kalder man også skriftemålet og konfirmationen sakramenter. Men skriftemålet, som er indstiftet af Jesus, er ikke som dåb og nadver forbundet med noget element. Omvendt bruger nogle ved konfirmationen et element, salveolie, men handlingen er til gengæld ikke indstiftet af Jesus.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny