84. Her og nu og siden

Jordelivet og det evige liv

En lige så almindelig som tankeløs indvending mod troen på et evigt liv er, at den skulle føre til, at jordelivet blev nedvurderet til noget, som bare skulle overstås. Tværtimod gør troen på et kommende liv det nærværende endnu mere meningsfyldt, end det allerede er i sig selv. Den måde, som hændelserne her i livet kæder sig sammen på, beviser, at der må være en Gud, som styrer dem (43); men for dem, som tror på Jesus, får de endnu mere betydning og indhold. Livet her og nu bliver da til den »nådens tid«, hvor der gives lejlighed til at gribe det evige liv gennem oplysning om Jesus og erfaringen af hans magt til under alle forhold at vende ondt til godt, når man tager ham på ordet og følger hans råd og befalinger.

Jesu sejr over døden giver begivenhederne i ens liv mål og mening, viser, at vi ikke er uden Gud og håb i verden. Også menneskers forhold til sig selv og hinanden bliver mere meningsfyldt og forpligtende, når det ses i lyset fra det evige liv.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny