124. Takkede

Hvad betyder »takkede« i nadverens indstiftelsesord?

Med »takkede« hentydes til den bordbøn, som Jesus bad, og som hørte til ved det påskemåltid eller dermed beslægtede måltid, som gik forud for nadverens indstiftelse.

I bønnen takkedes Gud for at have udfriet sit folk fra Ægypten, ført og bevaret det, og for alle livets gaver, herunder mad og drikke. Derfor gjaldt takkebønnen også det brød og den vin, som medgik til måltidet.

— Efter at nadveren er indstiftet, bliver denne bøn tillige en tak for, hvad Jesus gør brødet og vinen til, og for, hvad han dermed gør for os.

At Jesus brød brødet er en selvfølge, og det er ikke nødvendigt at lægge megen dyb symbolsk betydning i det.

 

 

 

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny