116. Forøges gaven?

Forøger konfirmationen Helligåndens gave?

Konfirmanden, som er blevet oplyst om dåbens nåde og tror på den, modtager ved håndspålæggelsen fra præsten en bestyrkelse og forøgelse af Helligåndens gave. Her følger Ånden med den og virker gennem den, som har fået betroet omsorgen for Jesu hjord, og som hans sendebud er ude i hans ærinde (10, 11).

Dette kommer utilsløret til udtryk i den episkopale kirke i Skotland (der er en frikirke, men meget lig statskirken i England). I dens katekismus slås det fast, at »konfirmation er en apostolisk og sakramental rite, ved hvilken Helligånden bliver givet for at fuldkommengøre vor dåb, så at vi kan blive styrkede i vort kristne liv« (115).

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny