10. Een og apostolisk

Een og apostolisk?

Kirken er een og apostolisk, fordi der kun kan være een kirke — ligesom der kun er een Herre, Jesus Kristus — omend kirken i tidens løb er blevet opdelt i mange forskellige kirkesamfund.

Skal et kirkesamfund være rigtig kirke, må det være fremgået af den kirke, som Jesus ved Helligåndens hjælp og apostlenes medvirken lod blive til på pinsedagen — (78).

Den kirke førtes videre af mænd, som apostlene indsatte som deres efterfølgere, og videre af efterfølgernes efterfølgere, o.s.v. indtil denne dag.

Et samfund kan ikke gøre sig selv til kirke eller blive gjort til det af nogen offentlig, verdslig myndighed. For at være kirke må det være fremgået af et kirkesamfund, som kan føre sin oprindelse tilbage til den kirke, som tog sin begyndelse med apostlene — (13).

ForrigeKapiteloversigtHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny