67. Langfredag

Hvorfor måtte Jesus lide og dø?

Hvad Jesus forkyndte om Gud og om, hvad han vil os og vil af os, strider mod den opfattelse af Gud, som mennesker har, og mod, hvad de udgiver for Guds krav. Derfor anså jøderne Jesus for en trussel mod deres religion og moral og stræbte ham efter livet og fik ham korsfæstet. Gud lod det ske; for havde han grebet ind og hindret det, ville menneskers ondskab (synd) ikke være blevet fuldt udfoldet og afsløret, og det ville på den anden side ikke være kommet til at stå klart, at vi betyder så meget for Jesu Gud og Fader, at han var villig til at bringe et sådant offer for på een gang at vise os, hvordan vi selv er, og samtidig afsløre, hvor stor hans kærlighed til os er. Men derved blev det også klart, at hvis vi skal komme i et ret forhold til Gud — »retfærdiggøres« — må vi tænke om — »omvende os« — ved at give Jesus ret og ophøre med at stole på vor egen fortjenstfuldhed, og i stedet tro på Jesus og slippe troen på, hvad vi selv ønsker at mene om Gud, og om alt, hvad vi selv vil gøre til vor( e) gud( er) (127, 128, 129).

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny