Jesus Kristus

Vi tror på Gud Søn

Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, kors­fæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

60. Hvorfor skal man foruden at tro på Gud Fader også tro på Jesus?
61. Hvad betyder navnet Jesus Kristus?
62. Hvad viser, at Jesus er andetsteds fra end vi?
63. Forskellen mellem de almindelige jomfrufødsler og Jesu fødsel af Jomfru Maria?
64. Har Jesus eksisteret?
65. Adolf og Jesus.
66. Nogle af beviserne i selve evangelierne på, at Jesus har eksisteret.
67. Hvorfor måtte Jesus lide og dø?
68. Hvad betydning har „nedfaret til Dødsriget”?
69. Jesu opstandelses betydning og virkelighed?
70. Jesu udseende?
71. Jesu himmelfart og grunden til, at han ophørte med at være synlig til stede iblandt os?
72. Hvad, om Jesus havde vedblevet med at være synlig?
73. Når bliver Jesus synlig igen?
74. Hvad betyder ordet evangelium?

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt på ny