Fadervor

Bøn — Fadervor

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

86. Hvad er bøn?
87. Forskellige former for bøn og anledninger til bøn.
88. Man skal tale med Gud.
89. Dage, hvor man ikke tog sig tid til at bede.
90. Griber Gud ind, når vi beder? Opfylder han vore bønner?
91. Hvor ofte skal man bede?
92. Hvad forstås ved „bøn i Jesu navn”?
93. Rækkefølgen i Fadervor.
94. Fadervor omfatter alt, hvad der må bedes om.
95. Det daglige brød.
96. Vil Gud ikke tilgive os, hvis vi ikke selv tilgiver andre?
97. Nutid og fremtid i Fadervor.
98. Leder Gud mennesker i fristelse?

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny