31. Forsagelsen

Forsagelsen

Den, der vil døbes, skal sige ja til det, som i Trosbekendelsen si­ges om Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd; men forinden skal vedkommende sige et ja til at ville »forsage Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen«. At »forsage« betyder at holde sig fra, afvise, frasige sig.

Djævelens gerninger er alle de onde gerninger, som følger af ulydighed mod Guds vilje og bud, hvor meget de gerninger end kan undskyldes og besmykkes. Ordet »væsen« er en lidt vag dansk betegnelse for noget af det, hvormed Djævelen lokker og forblinder. Ordet skal gengive det græske pompæ, latinsk pom­pa, festoptog; der sigter til hedningernes gudstjenestelige fester med al deres pomp og pragt. For os må det betyde Djævelens blændværk og gøgl, såsom pralende og prangende arrangementer uden virkeligt indhold eller nødvendigt formål — kun fremmen­de snobberi, indbildskhed eller fordummelse. Mange former for festivals og demonstrationer er af den art og tjener kun til at forjage rolig glæde og frugtbar, kritisk tankevirksomhed (25). — Ordet pumpe er højst sandsynligt af samme oprindelse som pomp. Det, som man plat og gemytligt stempler som »Fanden og hans pumpestok«, ligger jo også tæt på, hvad der menes med Djævelen og alt hans væsen — set som alt, der tjener til at »blære sig« af. Der vil altid være meget, som den døbte har pligt til at forsage.

Forrige Hovedoversigt Næste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt på ny