29. Det store bud

Det store bud i Loven

Næsten alle, også blandt dem, der ellers vil tage afstand fra kri­stentroen, føler sig tiltalte af befalingen: »Du skal elske din næ­ste som dig selv«. Derfor fører mange fra kirkelig side dette bud i marken i tide og utide (44). Dertil må for det første bemær­kes, at man gerne springer 1. halvdel af budet over, som dog pe­ger på det, som overhovedet kan sætte os i stand til at efterleve befalingen, nemlig ordene: »Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, sjæl og sind«. Dernæst bør det siges, at allerede jøderne på Jesu tid selv havde fundet frem til det store bud som en kort sammenfatning af de 10 bud. Kærlighed til Gud er jo hovedindholdet af de første 3 bud, kærlighed til næsten af 4. til 10. bud. Endelig går man alt for frejdigt ud fra, at ens næste er den, som man er kaldet ti! at hjælpe, skønt Jesus gennem lignel­sen om den barmhjertige samaritan viser, at næsten lige så godt kan være en, som man selv bliver hjulpet af.

Ordet næste betyder såvel en, man i forvejen har tilknytning til — som enhver nødstedt, man støder på, og der kan det være svært at sætte grænser. Men, som det fremgår af lignelsen, kan ens næste vise sig at være en helt anden, end man havde forestil­let sig, og en, som træder til, når den nødstedte er en selv.

Forrige Hovedoversigt Næste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt på ny