24. Hor

Du må ikke bedrive hor?

Det 6. bud sigter kun til ægteskabsbrud, altså til forbindelser med andres ægtefælle(r) og siger i sig selv intet om andre uægte­skabelige seksuelle forbindelser. Seksuelle udskejelser, kønslig omgang mod naturen, pornografi og slibrig skrift og tale hører hjemme i en anden sammenhæng: krænkelse af naturen og af mennesket som skabt i Guds billede (52).

Forrige Hovedoversigt Næste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt på ny