23. Krig

Må kristne gå i krig?

Mange blodige krige og omfattende folkemord skyldes, at mod­vilje mod krigstjeneste og forsømmelse af forsvarsberedskab i nogle lande har fristet magtsyge statsmænd og grådig pengemagt i andre lande til at indlede krig mod de uforberedte lande, dræ­be mange af deres soldater og udrydde store dele af deres be­folkninger. Derfor må det hævdes, at et fyldestgørende forsvars­beredskab kan begrænse omfanget af overtrædelser af forbudet mod at slå ihjel! Det, som det 5. bud er rettet imod, må derfor være at stå personlige (private) fjender efter livet, enten det så er, fordi de ses som en hindring for opfyldelsen af ens ønsker, eller af hvad grund det måtte være.

Forrige Hovedoversigt Næste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt på ny