107. Indvending

Indvending mod dåb af små børn.

En indvending af gammel dato mod dåb af små børn er, at et barn på det udviklingstrin hverken kan have bevidsthed om eller forståelse af dåben.

Imidlertid beror jo ikke alle forhold på forståelse. Også ved fødslen bliver en dreng eller pige deres forældres barn uanset dets viden eller ej derom. Så må et barn vel også ved genfødslen i dåben kunne blive et Guds barn, uanset viden eller ej om det forhold. I begge tilfælde bliver det jo først sidenhen bragt til kundskab om, hvad der skete med det, og hvad det blev til, både ved dets fødsel og ved dets genfødsel i dåben.

Det er med dåben som med et testamente. Hvis et lille barn arver en formue, ejer det den og kan senere få besked om den og rådighed over den, skønt det i begyndelsen intet begreb har om forholdet.

ForrigeHovedoversigtNæste

C.B. Hansen: Gammel tro — tænkt påny