Kirken som brud?

I kølvandet på vedtagelsen af Lov 106 om ægteskab mellem to personer af samme køn, melder spørgsmålet sig naturligt om dette ægteskab også skal kunne indgås i den lokale sognekirke, som ægteskaber hidtil har kunnet. Ja, selvfølgelig.

Det er en del af ligestillingsprojektet. Ritualet herfor løftes snart.

Otte ud af ti biskopper har set på sagen, medvirket.
To har meldt fra.

Gad vide hvilke ekklesiologiske og kristologiske følger den nys vedtagne omdefinering af ægteskabet i Dannevang får for forkyndelsen i kirkerne? Ingen vil fortalerne sige, men det er jo ikke rigtigt.

Menigheden omtales flere steder i Ny Testamente som brud og Kristus som brudgom. Herrens apostel skriver i Efeserbrevet kap. 5:

“I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus, v22  I hustruer under jeres mænd som under Herren; v23  for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. v24  Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt.

v25  Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den v26  for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, v27  for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. v28  Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. v29  Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. v30  For vi er lemmer på hans legeme. v31  Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. v32  Dette rummer en stor hemmelighed – jeg sigter til Kristus og kirken.v33  Men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand.”

Herrens apostel kendte ikke noget til ægteskab mellem to mænd eller to kvinder.

Vi får brug for en ny teologi, en ny kristologi, en ny ekklesiologi — hvem vil skrive den?